Công ty Busan Việt Nam lên kế hoạch Hỗ trợ các bạn sinh viên thực tập Ngành Cơ khí

Đối tượng thực tập : Cao đẳng

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Thời gian thực tập : 08 tuần (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 25/12/2022)

l. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

I. Mục đích

 • Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên củng cố lại những kiến thức đã được học trong môi trường sản xuất thực tế.
 • Tìm hiểu bổ sung thêm các kiến thức thực tế ở một số thiết bị máy may công nghiệp và máy cắt gọt gia công cơ khí.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với môi trường sản xuất, rèn luyện tác phong công nghiệp – ý thức tổ chức kỷ luật.

II. Yêu cầu

 • Sinh viên phải nắm được cơ cấu tổ chức và nội dung công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và định kỳ trang thiết bị máy may và máy cơ khí tại doanh nghiệp.
 • Khiêm tốn học tập, tham gia bảo trì sửa chữa các thiết bị máy móc tại doanh nghiệp.
 • Sinh viên phải chấp hành tốt các nội quy của nơi đang thực tập.
 • Hoàn thành báo cáo thực tập đúng thời hạn.
 1. NỘI DUNG THỰC TẬP
 • Tìm hiểu hình thức tổ chức, nội dung và những biện pháp thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị máy móc trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu các trang thiết bị mới, tiên tiến bổ sung cho vốn kiển thức đã được học.
 • Thực hiện công tác bảo dưỡng các trang thiết bị theo định kỳ tại các phân xưởng.
 • Tìm hiểu hệ thống tổ chức hoạt động cơ điện trong doanh nghiệp và công tác trung, đại tu, sửa chữa dự phòng có kế hoạch của phòng cơ điện.
 • Tìm hiểu về công tỵ nơi thực tập tốt nghiệp: lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức quy mô sản xuất, tìm hiểu nội quy công ty thực tập
 • Tham gia bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc sản xuất : máy tiện cơ, máy phay cơ, máy cưa
 • Trực tiếp thiết kế bản vẽ cơ khí tại phòng thiết kế
 • Trực tiếp hàn kim loại, đứng máy tiện cơ, phay cơ, máy tiện CNC, Phay CNC gia công các chi tiết theo đơn hàng.