Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc (Chấp Nhận Ứng Viên Mới Ra Trường Ngành Cơ Khí)
Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc (Chấp Nhận Ứng Viên Mới Ra Trường Ngành Cơ Khí)
Nhà máy sản xuất
7.000.000 - 10.000.000
2030-05-11
Nhân viên kinh doanh
Phòng kinh doanh
Nhà máy sản xuất
10.000.000 trở lên
2021-10-01
Nhân viên sale
Phòng kinh doanh
Văn phòng Bắc Ninh
tổi thiểu 8 triệu
2021-10-09
Nhân viên sale
Phòng kinh doanh
Văn phòng Bắc Ninh
tổi thiểu 8 triệu
2021-10-09
Nhân viên kinh doanh
Phòng kinh doanh
Nhà máy sản xuất
10.000.000 trở lên
2021-10-01
Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc (Chấp Nhận Ứng Viên Mới Ra Trường Ngành Cơ Khí)
Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc (Chấp Nhận Ứng Viên Mới Ra Trường Ngành Cơ Khí)
Nhà máy sản xuất
7.000.000 - 10.000.000
2030-05-11