Danh sách

Thảm cao su tĩnh điện
Thảm cao su tĩnh điện

$65

$

Màng nhựa PVC ô mắt cáo
Màng nhựa PVC ô mắt cáo

$142

$

Thảm dính bụi chống tĩnh điện
Thảm dính bụi chống tĩnh điện

$15

$

Màng nhựa PVC ESD
Màng nhựa PVC ESD

$130

$

Gang tay Nitrile
Gang tay Nitrile

$160

$

Găng tay PVC
Găng tay PVC

$4

$

Găng tay phủ PU ESD
Găng tay phủ PU ESD

$5

$5

Găng tay vải chống tĩnh điện
Găng tay vải chống tĩnh điện

$5

$

Bao ngón chống tĩnh điện
Bao ngón chống tĩnh điện

$10

$

Bộ áo liền quần chống tĩnh điện
Bộ áo liền quần chống tĩnh điện

$10

$