Bánh xe

$69991.00 $0.00

Bánh xe C-LWSX50-U

Chọn số lượng:

  • Mô tả chi tiết

Dòng kinh tế Bánh Xe Đẩy Loại Nhỏ - Tải Trọng Bo
Chất liệu Bánh xe: Urethane (xám)
Bánh Xe Đẩy Loại Nhỏ - Tải Trọng Bậc