Núm vặn

$111299.00 $0.00

Núm vặn NWGMC5-15

Chọn số lượng:

  • Mô tả chi tiết

Loại thân chính: Hình dạng cánh

Chất liệu thân chính: Phenol

Vật liệu phần lắp: Thép cacbon 1018