Mô tả danh mục

Là một sản phẩm dùng để vệ sinh được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất SMT. Là vải lau dệt dạng cuộn dùng để lau các máy tự động.

Danh sách sản phẩm