Danh sách

Bộ áo liền quần chống tĩnh điện
Bộ áo liền quần chống tĩnh điện

$10

$

Giầy phòng sạch chống tĩnh điện
Giầy phòng sạch chống tĩnh điện

$12

$

Quần áo chống tĩnh điện rời
Quần áo chống tĩnh điện rời

$20

$

Mũ chống tĩnh điện
Mũ chống tĩnh điện

$15

$

v
v

$2

$

Vải lau phòng sạch 1009
Vải lau phòng sạch 1009

$15

$

Vải lau phòng sạch 8009
Vải lau phòng sạch 8009

$15

$

Roller wipper
Roller wipper

$20

$

Giấy lau máy SMT
Giấy lau máy SMT

$20

$

Con lăn phòng dính bụi
Con lăn phòng dính bụi

$15

$